nett_gang-og-sykkelveg

Vinnabakken: gang- og sykkelveg

Bygging av gang- og sykkelveg mellom Frosta skole og Vinnatrøa/Frostahallen, langs fylkesveg 65, har lenge stått på ønskelista til skole, elever, barn og ungdom, foreldre og bilister. Nå er planene ute på høring, med høringsfrist satt til 28.november.