dsc7582kopi

Vil skape bolyst i Åsen

Som nyvalgt leder i Åsen Bygdeforum håper Hege Ovesen at bygdeforumet kan være med på å skape økt bolyst i bygda.