dsc_1676

– Viktigst ikke å miste kontakten med nærmiljøet

Politimesteren i Trøndelag foreslår å legge ned kontoret på Frosta. Det bekymrer lensmann på Frosta, Atle Matre.