dsc_1722

Vi vil ha dine svar

I vår hovedsak denne uken stiller fire karer fra Åsen spørsmål ved den kommende kommunesammenslåingen. I den forbindelse vi vil ha åsbyggen sine meninger i vår spørreundersøkelse.