9631fde309bf581fcd9965ff14a5b2f811cacb196c638d68b5e87329dbf86732

Varsler om stor skogbrannfare

Etter en svært tørr høst er det nå sendt ut OBS-varsel om stor gress- og lyngbrannfare i fylket.