befaring-fv-753--foto-vedul

Vant gjennom: Får redusert hastighet ved Åsen kirke

I mai i år søkte Åsen bygdeforum om å redusere fartsgrensen forbi Åsen kirke. Først fikk de avslag, men nå har de fått bekreftet at hastigheten blir redusert.