middag-i-kveldssol

Vakkert på Vatn

Fredag kveld holdt Filmfest Vatn på å bli tatt av vinden. Alle hjalp til for å berge telt og utstyr, og lørdag var det igjen god festivalstemning ved Hammervatnet.