dsc_3014

Ungdommelig giv i ny redaksjon

Frostingen har lenge hatt lyst til å nå ut til flere unge lesere, og ønsket unge, lokale krefter med på lokalavislaget.