colourbox9214363

Ubuden gjest på Frosta

Det sies at det ikke finnes hoggorm mellom Stjørdalselva og Verdalselva. Men nå er det grunn til å mistenke at ormen finnes på Frosta.