gitte-franck-sehm

Trøndelags nye mobbeombud

Her er Trøndelags første mobbeombud. Gitte Franck Sehm skal passe på at barn og unge har et trygt og mobbefritt miljø i skoler og barnehager.