tirsdagstreff

Trivsel på tirsdag

Siden 2002 har Åsen Sanitetsforening servert formiddagskaffe på sanitetshuset. Det har blitt en populær møteplass.