Leon Stokkvik var dagens yngste olabilkjører, med pappa som trygg brems.