Samefolkets dag Tråante 2017 Gutt med samekofte, barnebarn Viktil?