snus

Tobakk, drivstoff og alkohol blir dyrere

Avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol foreslås økt i forslaget til statsbudsjett. Snusavgiften øker mest.