nett_colourbox17175308

Tall fra NAV: Færre unge ledige i hele fylket

Ved utgangen av februar var det registrert 1592 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette er 17 prosent færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 319 personer. Av de 319 er 158 under 30 år.