dsc_3356

Talen til elevrådets leder, Johanne Hojem

Tradisjonen tro holdt leder for elevrådet ved Frosta skole sin tale to ganger i løpet av 17.mai. Først på Tinghaugen klokka 9, deretter i skolegården da folketoget kom fra kirka.
Frostingen har fått lov til å gjengi Johanne Hojems tale.