nett_img_2863

Sykehuset Levanger har forbedret tilgang til smittevernutstyr