sigurdhoest_presse

Svært mange aviser – utover hele landet

Det er fortsatt nesten 230 aviser i Norge – på nesten 190 forskjellige steder. De mange selvstendige redaksjonene spredt utover hele landet, er et viktig kjennetegn i det norske avissystemet.