detalj-gr-4

-Studentene har arbeidet godt og kreativt

70 NTNU-studenter har forsket på stedsutvikling i Åsen. Nå blir forslagene vist fram i bygda.