nett_dsc_4964

Stor interesse for egenkapitalbevis

Mange vil eie en bit av Aasen Sparebank. – Dette betyr at markedet har tro på oss som bank og ser nytten av oss i vårt markedsområde både som bank, samfunnsaktør og investeringsobjekt.