nett_toroya

Stopper planene for Tørøya

Trond Stavne og Brit Rønningen ønsker å legge til rette for 16 hyttetomter på Tørøya i Åsenfjorden.