Ingunn Logstein, Ingegjerd Buchholdt og Solveig Flægstad på Bjønnbettet.