Løpsleder Magne Vårvik orienterte løperne før start.