Førstegangsstarterne. Siri og Arnfinn Bakken i midten.