nett_frostadan-elleve-tinghaugen003

Ikke noe slag på Stiklestad uten vedtaket på Frostatinget i 1029

Leste med stor interesse reportasjen i siste Frosting om Frostatingsseminaret.
Spesielt om tankene fra den såkalte G 4 gruppa om å utvikle et Frostatingssenter, samt innlegget fra Stein Storsul om å gjenskape vedtaket fra Frostatinget i 1029 om å mobilisere for å stoppe Olav Haraldsson, noe som igjen førte til slaget på Stiklestad i 1030.