nett_dsc_4258

Skurtreska i gang

 

Torsdag 17. august var Knut Brustad i gang med å treske bygg. Årets avling er så fin som den kan få blitt på Tautra, forteller han.