ordforere

Skal være enige om navn

Forhandlingsutvalgene i Levanger, Frosta og Verdal er i dag samlet på Falstadsenteret, og de skal ha kommet til enighet om en intensjonsavtale.