koprs

Showet seg nesten til topps

Lørdag deltok Åsen Hornmusikklag i showkonkurransen Steinkjerspæll. Det ga resultater.