Oddny Gumaer gjorde en innsats i Rapp-trøya på loppets første dag.