tc04ce12

Sankthansbål – bruk vettet!

Oppfordringen kommer fra brannsjef Rigman Pents.