ruth-naert

Ruth har arbeidsdagen i det blå

Frosta / Oppdal: Eventyrlysten førte Ruth Brustad til en arbeidsplass 12.000 meter over bakken. Nå er hun Widerøes ansikt utad både i propell- og jetfly.