dsc_9589

Rekordsatsing på asfalt i fylket

Statens Vegvesen satser i 2017 på et kraftig løft av asfaltering av riks- og fylkeveger. På Frosta er det to strekninger som får ny asfalt.