Det var den lille bergknausen på toppen av pukkverket som ble sprengt torsdag.