nett_brannbilen-inne

Råeste englan i bøgda

Frosta brannvesen består av 15 mannfolk, hvor av 2 er beordret og 13 har latt seg verve frivillig for denne alvorlige og farefulle oppgaven. Selv har de familie og jobb, men likevel rykker de ut når som helst på døgnet om ulykken skulle være ute.