nett_dji_0048

Pålagt å rive deler av annekset

I 2014 fikk hytteeierne pålegg om å rive deler av annekset ved Sagtun i Åsenfjord, men etter to år har ingenting skjedd. Nå vurderer Innherred samkommune tvangsmulkt og dagmulkter.