marie-svean

På innsida hos EUs delegasjon til Norge

Frosta/Oslo: Dette halvåret er Marie Svean (23) studentpraktikant ved EUs delegasjon til Norge i Oslo.