Utsikt fra indianerhula vi besøkte. (Foto: Beate Lutdal)