Ut på tur i nærområdet en av de første dagene. (Foto: Beate Lutdal)