e9_midtdeler

Overskuddsmassene fra ny E6 kan bli til større flyplass

Seks millioner kubikk med stein skal bort i forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Åsen. Den massen planlegger Nye Veier og Avinor å bruke til og utvide flyplassen.