medlemmer-ny

Overrasket nye æresmedlemmer i IL Aasguten

Under årsmøtet til IL Aasguten i forrige uke ble fem utvalgte personer, som har lagt ned utallige timer innen ski, fotball, turstier og andre aktiviteter i idrettslaget, overrasket med æresmedlemskap.