img_20191016_032348-kopi

Oppklarte Esso-innbrudd på tre timer