nett_dsc_1211

Økonomisk krevende for Frosta alene

Frosta kommune bestilte en rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling for å få et innblikk i hvordan kommunens framtid vil bli dersom Frosta ønsker å fortsette som egen kommune, det såkalte 0-alternativet.