hammervatnet

Og reven rasker….

 

Politiet måtte låne spark for å ta seg fram