nett_lysloypa

OBS, OBS sprøyting!

 

Melding fra Frosta IL, skiutvalget:
Som et ledd i sommervedlikeholdet er veg og lysløypetrase ved Solheim sprøytet i dag, 23.august.
Behandlingsområdet er ca. 20 meter til hver side. Bær- og sopplukking  må ikke skje i en avstand fra trase/veg på 30 meter.