eldresenteret-5

Nytt liv i Ukraina

Etter at Åsen Helsetun ble vedlagt revet, fikk store deler av inventaret et nytt liv – i Nordic Harvest Missions eldresenter i Ukraina.