nett__dsc1487

Nye spillere i stallen for både Neset og Aasguten