nett_mevassvik

Nye oppgaver til Trøndelag

Trøndelag er først ute i regionreformen og blir ett fylke fra 2018. Regjeringen vil nå gi fylket et forsøk med økt ansvar for landbruksområdet.