nett_dsc_3996

Nye fotballarenaer

Omgjøringen til kunstgressanlegg i Åsen sentrum er i full gang og mange tusen kubikk masse er blitt flyttet. Det gir ringvirkninger flere steder i bygda.