dji_aasen_sentrum007

Nye firmaer på Frosta og i Åsen

Se hvem som har startet nye firmaer på Frosta og i Åsen den siste tiden.