befaring-fv-753--foto-vedul

Ny leder i Åsen Bygdeforum

På årsmøtet ble Guri Skjesols arvtager valgt.